Ông Toru Kinoshita - Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam